دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 646673
تعداد نوشته ها : 524
تعداد نظرات : 85

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
سر لوحه ی دل شناختن اوست . ودرست شناختن او باور داشتن او.ودرست باور داشتن او. یگانه انگاشتن او.ویگانه انگاشتن او،او را بسزا اطاعت نمودن،و بسزا زدودن ، چه هر صفتی گواه است که موصوف دوتاست وهر موصوف نشان دهد که از صفت جداستریال پس هرکه پاک خدای را باصفتی همراه داند او را با قرینی پیوسته و آن که با قرینش پیوندد، دوتایش خواند، جزء جزء اش داند . آن که او را جزءجزء داند ، اورا نداند. وآنکه او را نداند در جهتش نشاند، محدودش انگارد. وآنکه محدودش انگارد،معدودش شمارد.
دسته ها : مناجات
X