دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
آب و هوای ماسوله در بهار ۱) فروردین : به طورکلی وضعیت آب و هوا دراین ماه به صورت معتدل سرد و بسیار مرطوب همراه با بارش باران و کمی هم برف و آسمانی ابری و مه آلود است. متوسط ماهانه دما دراین ماه ۴/۹+ درجه سانتی گراد است. اما ممکن است تا ۶/۱۴+ درجه افزایش یافته و یا تا ۹/۶+ درجه کاهش یابد. این بدین معناست که دمای ماسوله دراین ماه به طور معمول در وضعیت معتدل نسبتاً سرد و یا سرد قرار می گیرد. در عین حال شرایط یخبندان در اوایل این ماه نیز خیلی دور از انتظار نیست. از نظر رطوبت نسبی فروردین ماه را می توان از مرطوب ترین ماه های سال دانست. بطوریکه متوسط رطوبت نسبی دراین ماه به ۷۹% می رسد. البته ممکن است در شرایط حداکثر به ۸۱% و در شرایط حداقل به ۷۷% نیز برسد. بدین ترتیب ماسوله دراین ماه هوایی بسیار مرطوب دارد. فروردین ماه یکی از پرباران ترین ماههای سال است و ممکن است طی این ماه بین ۸۰ میلیمتر باران ببارد. ممکن است تا ۲۰ روز از این ماه بارش وجود داشته باشد. حداکثر بارش روزانه دراین ماه بین ۳۵ تا ۵۵ میلیمتر می تواند باشد. درعین حال که بارش به صورت برف نیز دراین ماه (البته بسیار کمتر از زمستان) وجود دارد. طول خورشیدی روز دراین ماه بین ۱۲ تا ۱۳ ساعت است و نیمه أول ماه عموماً همراه با باد می باشد. ۲) اردیبهشت : وضعیت آب و هوای ماسوله دراین ماه به صورت معتدل و مطبوع و هوای بسیار مرطوب همراه با بارش باران و آسمانی نسبتاً ابری است. متوسط ماهانه دما دراین ماه ۱/۱۳+ درجه سانتی گراد است. اما ممکن است تا ۳/۱۶+ درجه افزایش یافته و یا تا ۴/۹ + درجه کاهش یابد. این بدان معناست که دمای ماسوله دراین ماه به طور معمول در وضعیت معتدل و یا نسبتاً سرد قرار دارد. شرایط یخبندان دراین ماه وجود ندارد. از نظر رطوبت نسبی اردیبهشت ماه بطور متوسط با رطوبت نسبی ۸۵% مواجه است. البته ممکن است در شرایط حداکثر به ۸۷% و حداقل به ۸۴% برسد. این بدان معناست که ماسوله دراین ماه روزهایی بسیار مرطوب و گاهی نیمه مرطوب دارد. درعین حال بارش باران دراین ماه به طور متوسط حدود ۶۵ میلیمتر است و ماهی پرباران سپری می شود. احتمال بارش به صورت برف امکان پذیر بوده اما به ندرت اتفاق می افتد. طول خورشیدی روز دراین ماه بین ۱۳ تا ۵/۱۳ ساعت بوده و وزش باد نسبت به زمستان بسیار کاهش یافته است. ۳) خرداد : وضعیت آب و هوا دراین ماه به صورت معتدل گرم و مرطوب، همراه با کمی باران مطبوع و روزهای آفتابی و دلپذیر است. متوسط ماهانه دما دراین ماه ۹/۱۶+ درجه سانتی گراد است. اما ممکن است تا ۰/۲۲+ درجه افزایش یافته و یا تا ۴/۱۳+ درجه کاهش یابد. این بدان معناست که دمای ماسوله دراین ماه به طور معمول در وضعیت معتدل گرم قرار دارد. متوسط رطوبت نسبی دراین ماه ۸۷% می باشد. البته ممکن است در شرایط حداکثر به ۹۰% و در شرایط حداقل به ۷۶% برسد. این بدان معناست که دراین ماه هم روزهایی با هوای بسیار مرطوب و هم نسبتاً مرطوب سپری می شود. درعین حال متوسط بارش باران دراین ماه به طور متوسط ۳۵ میلیمتر می باشد. دراین ماه روزهای متوالی همراه با بارش کمتر اتفاق می افتد و روزهای آفتابی در طول ماه بیش از ۱۵ روز است. طول خورشیدی روز دراین ماه بین ۵/۱۳ تا ۵/۱۴ ساعت بوده و وزش باد دراین ماه تقریباً متوقف می شود. پایگاه پژوهشی شهر تاریخی ماسوله
دسته ها : شهر شناسی
X