دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246

با لا برد ن وسعت پهنا ی با ند در ا ینترنت

د ر ویندوز  XP د ر حا لت  پیش فرض  شما  فقط   میتوا نید

ا ز 20 %  پهنا ی با ند  برا ی  ا تصا ل  به ا ینتر نت ا ستفا د ه

نما یید .   د ر ا ین  شما ره قصد د ا رم  با ا جرا ی  یک  سری

تنظیما ت  که د ر زیر خوا هم   گفت   پهنا ی  با ند  شما  را   به

100% ا فزا یش  د هم . تا  ا ز اینترنت  لذ ت  ببرید .  و  با

سرعت فوق ا لعا د ه ا ی با ا ینتر نت کا ر نما یید .

خوا هش می کنم تما م مرا حل زیر را با د قت ا نجا م د هید .

1.Run را از منوی Start اجرا کنید.

2. در Run عبارت gpedit.msc را تایپ کرده و

OK را کلیک کنید.


3. منتظر بمانید تا
Group Policy اجرا شود.


4. در بخش
Local Computer Policy و زیر

Computer Configuration

گزینه Templates Administrative را گسترش

دهید.

( با کلیک بر روی علامت + کار آن انجام دهید )


5. در لیست باز شده گزینه
Network را نیز گسترش دهید.


6. حال در این لیست 
Scheduler Qos Packet

را انتخاب کنید.


7. به گزینه هایی که در سمت راست ظاهر می شوند دقت کنید.


8 .بر روی
Limit reservable bandwidth کلیک راست کرده

و Properties را کلیک کنید.


9. پس از اینکه پنجره
Limit reservable bandwidth Properties

باز شد در برگه Setting و در زیر Limit reservable bandwidth

گزینه Enabled را انتخاب کنید.

10. مشاهده می کنید که با انتخاب آن در روبروی Bandwidth Limit

مقدار پیش فرض آن یعنی 20 درصد به نمایش در می آید.


11.به جای عدد
20 مقدار 0 را تایپ کرده و OK را کلیک کنید.


12.حال به
Connection که به وسیله آن به اینترنت وصل

می شوید رفته و بر روی دکمه Properties کلیک کنید.


13.به برگه
Networking بروید و دقت کنید که

Packet Scheduler QoS فعال باشد (تیک کنار آن مشاهده شود).

14. این پنجره را OK کنید.

15.کامپیوتر خود را Restart کنید.

برای بازگشت به حالت پیش فرض هم می توانید مسیر فوق را

دنبال کرده و بجای 0 عدد 20 را قرار دهید ..


X