دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 859
تعداد نظرات : 102

Loading...
Rss
طراح قالب
GraphistThem246
آموزش چت رایگان با ایرانسل فعال سازی
--------------
برای فعال سازی ابتدا باید پیام کوتاهی با متن Go برای شماره 8383 ارسال نمایید.
سپس پیام کوتاهی با متن زیر به عنوان خوشامد گویی دریافت می نمایید : 


-Welcome To ChatZone!REPLY with 
!FF to make-a-friend 
!CC to enter chat rooms

--------------------------------------------------------------------------------
ثبت نام
---------
برای ثبت نام در این سرویس ابتدا باید نام ، سن ، جنسیت و محل اقامت تان را به 
شماره 8383 با فرمت زیر ارسال کنید:

[R [name][age][s--e--x][location
Location = محل زندگی ، S--e--x = جنس ، Age = سن ، Name = نام

مثال:

R Nima 21 M Teh

--------------------------------------------------------------------------------
لیست فرمان ها
-------------------
با تایپ متن CL و ارسال به شماره 8383 می توانید کل لیست فرمان های موجود در سیستم 
را از طریق دو پیام کوتاه دریافت کنید.

--------------------------------------------------------------------------------
جستجوی دوستان
----------------------
برای پیدا کردن دوستان جدید می توانید فرمان S را به همراه سن و جنسیت و مکان به 
شماره 8383 ارسال کنید.

[S [name][age][s--e--x][location
مثال : 
S Sahar 24 F Tehran

--------------------------------------------------------------------------------
مشاهده کاربران آنلاین
---------------------------
با ارسال فرمانهای زیر به شماره 8383 می توانید تعداد کاربران آنلاین را ببینید.

تعداد دوستان حاضر : FA 
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FM : MSN 
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FY : Yahoo 
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت FI : ICQ 
تعداد دوستان حاضر در محیط کلی چت : FC

--------------------------------------------------------------------------------
ورود به محیط چت
----------------------
با ارسال فرمانهای Y , M & I به همراه نام کاربری و رمز ورود به شماره 8383 می 
توانید به محیط چت سایتهای زیر وارد شوید.
* ورود به محیط چت سایت Yahoo( ارسال متن زیر به شماره 8383 )

Y-Yahoo

* ورود به محیط چت سایت MSN ( ارسال متن زیر به شماره 8383 )

M-MSN

* ورود به محیط چت سایت ICQ( ارسال متن زیر به شماره 8383 )

I -ICQ

مثال:

**** Y Nima


--------------------------------------------------------------------------------
اضافه کردن افراد به لیست
--------------------------------
برای اضافه کردن افراد به لیست می توانید از فرمان A استفاده کنید. 
[A [Contact’s name 
برای اضافه کردن دوست به لیست شبکه های خارجی می توان با ارسال پیام به شماره 8383 
از فرمانهای زیر استفاده کرد: 
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AY : Yahoo 
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AM : MSN 
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AI : ICQ 
مثال : 
AY Sahar 

--------------------------------------------------------------------------------
دریافت مشخصات
----------------------
با ارسال حرف G به شماره 8383 می توانید مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید دریافت 
کنید.

-G


--------------------------------------------------------------------------------
به روز رسانی مشخصات
------------------------------
برای بروز رسانی کردن اطلاعات شخصی و تغییر آیتمهای ثبت نامی (ترفندستان) می توانید 
با ارسال این پیام به شماره 8383 مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید بروز رسانی 
کنید.

[U [new name][new age][new s--e--x][new location


--------------------------------------------------------------------------------
غیر فعال کردن شخص
---------------------------
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید دسترسی و دریافت پیامهای مربوط به شخص 
مورد نظر را مسدود کنید.

[B [Friend’s contact number

مثال:

B 98935360***9

برای خارج کردن نام کسی از حالت مسدود می توان از دستور UB استفاده کرد.

UB 98935360***9


--------------------------------------------------------------------------------
حذف اعضا
-------------
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید دوستان خود را از لیست حذف کنید.

[D [Friend’s contact number

مثال:

D 98935360***9


--------------------------------------------------------------------------------

خروج از محیط چت
----------------------
با ارسال این پیام به شماره 8383 می توانید از محیط چت سایتهای مختلف خارج شوید.

خروج از محیط چت سایت EY : Yahoo 
خروج از محیط چت سایت EM : MSN 
خروج از محیط چت سایت EI : ICQ 
خروج کلی از محیط چت : EA

--------------------------------------------------------------------------------

راهنما
--------
با ارسال فرمان H – Help به شماره 8383 دو پیام دریافت خواهید کرد که در مورد نحوه 
دریافت راهنما برای هر قسمت شما را راهنمایی می کند .

www.free-amozesh.blogsky.com


X